Znaleziono 4 artykuły

Iga Rudawska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trendy epidemiologiczno-demograficzne jako wyzwanie dla europejskich systemów ochrony zdrowia Iga Rudawska s. 34-52
Towards More Integrated Health Care - The Review of the International Experience Iga Rudawska s. 130-145
Zintegrowana opieka zdrowotna : w poszukiwaniu poprawy efektywności Iga Rudawska s. 140-152, 261
Chronic patients' values associated to continuity of care : the results of qualitative study Iga Rudawska s. 196-215