Znaleziono 2 artykuły

Agata Rudnicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Doskonalenie jakości organizacji w wymiarze społecznym i środowiskowym w kontekście normy ISO 26000 Janusz Reichel Agata Rudnicka s. 278-279, 84-93
Strategiczny wymiar społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa Agata Rudnicka s. 239-245