Znaleziono 12 artykułów

Piotr Rudniewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problemy związane z pracami konserwatorskimi przy kaplicy św. Trójcy na zamku w Lublinie Piotr Rudniewski Mieczysław Samborski s. 15-30
Charakterystyka papierów japońskich "Japico" i "VANG" Piotr Rudniewski Władysław Sobucki s. 29-34
Niektóre zagadnienia z prac nad konserwacją elementów drewnianych Michał Czajnik Piotr Rudniewski Daniel Tworek s. 77-85
"Studies in Conservation", T. 21, 1976; T. 22, 1977 : [recenzja] Piotr Rudniewski s. 82-85
Bibułki japońskie Piotr Rudniewski Władysław Sobucki s. 92-95
Prof. dr hab. Jerzy Ważny powołany na członka Polskiej Akademii Nauk Piotr Rudniewski s. 125-126
Spotkanie środowiskowe pracowników laboratoriów PP PKZ Piotr Rudniewski s. 140
Wpływ niektórych środków neutralizujących na własności papieru Piotr Rudniewski Andrzej Wawrzeńczak s. 181-189
Instrumentalna metoda oznaczania skuteczności środków ochrony drewna przed pleśnieniem Krzysztof J. Krajewski Piotr Rudniewski Jerzy Ważny Tomasz Ważny s. 260-269
Badanie skuteczności fungicydów przeciwko grzybom powodującym degradację papieru : część I : przegląd metodyki Piotr Rudniewski Jerzy Ważny s. 294-299
Zastosowanie chromatografii w połączeniu ze spektrometrią masową (GC-MS) do analizy spoiw stosowanych w malarstwie Zygmunt Matacz Piotr Rudniewski Irmina Zadrożna s. 308-314
"Studies in Conservation", T. 23, 1978; T. 24, 1979 : [recenzja] Piotr Rudniewski s. 329-332