Znaleziono 5 artykułów

Włodzimierz Rudny

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Knowledge management in strategic alliances Włodzimierz Rudny s. 101-107
Opcje rzeczowe jako obszar wartości przedsiębiorstwa Włodzimierz Rudny s. 115-128
Zdolność absorpcji wiedzy jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw Włodzimierz Rudny s. 179-186
Opcje rzeczowe w modelowaniu procesów biznesowych w sektorze IT : korzyści i ograniczenia Włodzimierz Rudny s. 488-501
The importance of governance in business models Włodzimierz Rudny Włodzimierz Rudny (tłum.) s. 611-621