Znaleziono 10 artykułów

Grzegorz Rudziński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka językowa tekstów naukowych a glottodydaktyka (na materiale prac sozologicznych) Grzegorz Rudziński s. 1-171
O potrzebie prowadzenia językoznawczych badań tekstów naukowych Grzegorz Rudziński s. 5-11
Teksty do nauczania języka polskiego jako obcego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ Grzegorz Rudziński s. 29-36
Dawny model egzaminu semestralnego i końcowego z języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ oraz jego ewolucja Grzegorz Rudziński s. 45-51
Badanie tekstów naukowych w kontekście kształcenia specjalistycznego cudzoziemców Grzegorz Rudziński s. 47-52
Lista rangowa słownictwa tekstów naukowych z dziedziny ochrony środowiska jako pomoc w nauczaniu języka specjalistycznego Grzegorz Rudziński s. 93-107
"Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych", Anna Seretny, Kraków 2011 : [recenzja] Grzegorz Rudziński Anna Seretny (aut. dzieła rec.) s. 148-152
    Zacytuj
  • Udostępnij
O tekstach i podtekstach Urszula Żydek-Bednarczuk Grzegorz Rudziński (aut. dzieła rec.) Grażyna Zarzycka (aut. dzieła rec.) s. 269-274
Transkrypcja tekstów pisanych przez cudzoziemców na potrzeby korpusu uczniowskiego Grzegorz Rudziński s. 379-385
"Planowanie lekcji języka polskiego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych", Iwona Janowska, Kraków 2010 : [recenzja] Grzegorz Rudziński Iwona Janowska (aut. dzieła rec.) s. 423-426