Znaleziono 1 artykuł

Marcin Rudzki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozpoznanie aktywności ruchowych człowieka - wykorzystanie minikomputera Raspberry PI w zajęciach laboratoryjnych = Human Activity Recognition - Application of the Raspberry PI Minicomputer in a Laboratory Exercise Marcin Rudzki Paula Stępień s. 335-340