Znaleziono 9 artykułów

Innocenty Marek Rusecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy klasztory bernardynek – Mniszek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu w metropolii łódzkiej : rys historyczny Innocenty Marek Rusecki s. 97-113
Ojciec Stefan Antoni Podworski OFM – duszpasterz (1854–1913) Innocenty Marek Rusecki s. 103-119
Ojciec Stefan Podworski – gwardian i duszpasterz Górnoślązaków w Alwerni koło Krakowa Innocenty Marek Rusecki s. 149-163
Z dziejów ojców bernardynów w Polsce 1453 – 2003 Innocenty Marek Rusecki s. 189-224
Organizacja wewnętrzna i działalność społeczna bernardynów Prowincji Ruskiej (1637–1772) Innocenty Marek Rusecki s. 247-257
Wykaz prowincjałów Prowincji Ruskiej 1637–1772 Innocenty Marek Rusecki s. 258-259
Kapituły Prowincji Ruskiej 1637–1772 Innocenty Marek Rusecki s. 260
Studia i studenci w klasztorach bernardyńskich Innocenty Marek Rusecki s. 261
Bernardyńskie szkolnictwo średnie w Prowincji Litewskiej w latach niewoli narodowej Innocenty Marek Rusecki s. 281-301