Znaleziono 14 artykułów

Halina Rusek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska Halina Rusek s. 7-8
Wstęp Halina Rusek s. 7-9
Wstęp Halina Rusek s. 7-9
Od Redakcji Halina Rusek s. 9-10
Wstęp Halina Rusek s. 9-11
Wymiary tożsamości regionalnej młodzieży pogranicza polsko-czeskiego Halina Rusek Lesław Werpachowski s. 28-41
"Inny" Śląsk - południowe rubieże województwa śląskiego Halina Rusek s. 42-57
Granica - "portret" antropologiczny Halina Rusek s. 77-88
Pogranicze etniczne - wielokulturowa przestrzeń Halina Rusek s. 145-154
Wzory życia religijnego na pograniczach etnicznych i kulturowych Halina Rusek s. 167-177
Dziedzictwo kulturowe w rzeczywistości ponowoczesnej Katarzyna Kraczoń Kinga Czerwińska (aut. dzieła rec.) Katarzyna Marcol (aut. dzieła rec.) Halina Rusek (aut. dzieła rec.) s. 173-177
"Kulturowe wzory życia na Zaolziu a asymilacja : studium socjologiczne", Halina Rusek, Katowice 1997 : [recenzja] Edward Górecki Halina Rusek (aut. dzieła rec.) s. 211-212
"Granice i pogranicza: państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna". red. Grażyna Kubica, Halina Rusek, Katowice 2013 : [recenzja] Barbara Grabowska Karolina Kania Grażyna Kubica (aut. dzieła rec.) Halina Rusek (aut. dzieła rec.) s. 253-257
"Ukraińcy Podlasia. Dylematy tożsamościowe", Andrzej Nikitorowicz, Kraków 2014 : [recenzja] Halina Rusek Andrzej Nikitorowicz (aut. dzieła rec.) s. 258-260