Znaleziono 2 artykuły

W. Rusiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zapis historii polskiego ruchu spółdzielczego, cz. II: 1918-1939, makieta", W. Rusiński, Warszawa 1967 : [recenzja] Zbigniew Landau W. Rusiński (aut. dzieła rec.) s. 540-544
"Inwentarz dóbr szlacheckich powiatu kaliskiego", t. 1 : Od XVI do połowy XVIII w." wyd. W. Rusiński, Wrocław 1955 : [recenzja] Antoni Mączak W. Rusiński (aut. dzieła rec.) s. 796-801