Znaleziono 3 artykuły

Hanna Ruszczakowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet Łódzki Dorota Chróścielelewska-Kuźniakowa Hanna Ruszczakowa Jerzy Starnawski Irena Urbaniakowa s. 231-237
Z historii Towarzystwa Polonistów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Łodzi (1937-1939) Hanna Ruszczakowa s. 313-323
Z historii metodyki nauczania języka polskiego jako przedmiotu kierunkowego na Uniwersytecie Łódzkim (1946-1985) Hanna Ruszczakowa s. 341-346