Znaleziono 1 artykuł

Urszula Ruszkowska-Kogucik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uhrusk, gm. Wola Uhruska, woj. chełmskie, st. 11/50 Irena Kutyłowska Urszula Ruszkowska-Kogucik s. 140