Znaleziono 6 artykułów

Janusz Ruszkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Europeizacja ad extra w zarządzaniu zewnętrznym (external governance) Unii Europejskiej Janusz Ruszkowski s. 7-27
Usytuowanie OLAF w systemie wielopoziomowego zarządzania Unii Europejskiej Janusz Ruszkowski s. 7-25
Adam Mickiewicz i ostatnia krucjata? Janusz Ruszkowski s. 41-62
Wenecka "Apokalipsa" w "Niedokończonym poemacie" Zygmunta Krasińskiego Janusz Ruszkowski s. 51-89
Pogranicze jako kategoria w naukach o polityce Janusz Ruszkowski s. 78-79
Pierwotne i wtórne delegowanie kompetencji w wielopoziomowym systemie zarządzania Unii Europejskiej Janusz Ruszkowski s. 345-62