Znaleziono 9 artykułów

Grażyna Rutkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Propagandowe wykorzystanie archeologii w uzasadnianiu polskich praw do Ziem Odzyskanych po drugiej wojnie światowej Zbigniew Kobyliński Grażyna Rutkowska s. 13-80
Przedszkole środowiskiem wyrównywania szans edukacyjnych Grażyna Rutkowska s. 53-58
Księgi Metryki Koronnej podkanclerzego Andrzeja z Oporowa Grażyna Rutkowska s. 77-98
Przemiany w wychowaniu przedszkolnym – refleksje nauczyciela – praktyka Grażyna Rutkowska s. 87-96
"Ze studiów nad dokumentami i kancelarią Siemowita III księcia mazowieckiego (1342-1360)", Janusz Grabowski, "Miscellanea Historica-Archivistica", 4, 1994, s. 137-153 : [recenzja] Grażyna Rutkowska Janusz Grabowski (aut. dzieła rec.) s. 229-230
"Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440–1492", Grażyna Rutkowska, Warszawa, 2014 : [recenzja] Wojciech Budzisz Grażyna Rutkowska (aut. dzieła rec.) s. 269-275
Wspomnienie pośmiertne : Wokół naukowej autobiografii Jacka Wiesiołowskiego Grażyna Rutkowska s. 277-288
Bibliografia publikacji Jacka Wiesiołowskiego Antoni Gąsiorowski Grażyna Rutkowska s. 289-312
"Dzieje kariery politycznej w średniowiecznej Polsce. Dymitr z Goraja 1340-1400", Kazimierz Myśliński, Lublin 1981 : [recenzja] Grażyna Rutkowska Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 764-769