Znaleziono 15 artykułów

Krzysztof Rutkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia prac doktorskich Edward Fiała Henryk Gradkowski Ireneusz Guszpit Marta Jaworska-Ziółkowska Jarosław Komorowski Krystyna Korotajowa Janusz Kostecki Halina Kostka Leon Kowalewski Wojciech Ligęza Krystyna Miłobędzka-Falkiewicz Bożena Mądra Ryszard Nycz Danuta B. Ossowska Ewa Owczarz Krzysztof Rutkowski Janusz Skuczyński Teresa Smolińska Irena Socha Bronisława Woźniczka-Paruzel Marek Zaleski Marian Śliwiński s. 16-137
O wyrażeniu „служитель культа” w języku rosyjskim okresu radzieckiego Krzysztof Rutkowski s. 41-48
"Marksizm - Kultura - Literatura". Ogólnopolska konferencja naukowa Krzysztof Rutkowski s. 73-80
Dwugłos o towianizmie Danuta Sosnowska Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) Alina Witkowska (aut. dzieła rec.) s. 79-82
W stronę Haupta Krzysztof Rutkowski s. 109-125
Przesunięcia semantyczne prawosławnej leksyki konfesyjnej w języku rosyjskim okresu radzieckiego Krzysztof Rutkowski s. 133-145
"Literatura współczesna jako zjawisko historyczne (I)", Krzysztof Rutkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 1 Katarzyna Głowacka Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 137
Niedokończony poemat Hieronima Kajsiewicza Krzysztof Rutkowski s. 141-152
Paryż Krzysztof Rutkowski s. 169-176
"Białoszewski-wypowiedź i teatr", Krzysztof Rutkowski, "Miesięcznik Literacki" nr 1-5 (1982) : [recenzja] Maria Prussak Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 224
"Teoria poezji mesjanistycznej w prelekcjach paryskich. (Zarys problematyki)", Krzysztof Rutkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 6 (1980) : [recenzja] Ewa Graczyk Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 246
Awans Polski do światowej ligi zarządzania łańcuchami dostaw XXI w. - nieziszczalne marzenie czy realna przyszłość? Barbara Ocicka Krzysztof Rutkowski s. 306-332
"Braterstwo albo śmierć : zabijanie Mickiewicza w Kole Bożym", Krzysztof Rutkowski, Paris 1988 : [recenzja] Tomasz Tyczyński Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 353-363
"Przeciw (w) literzaturze : esej o „Poezji czynnej” Mirona Białoszewskiego i Edwarda Stachury", Krzysztof Rutkowski, Bydgoszcz 1987 : [recenzja] Wojciech Wyskiel Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 355-362
"Poetyka i metempsychoza. (Przyczynek do dziejów towianizmu)", Krzysztof Rutkowski, "Twórczość" nr 3 (1984) : [recenzja] Katarzyna Głowacka Krzysztof Rutkowski (aut. dzieła rec.) s. 434