Znaleziono 1 artykuł

Boris Aleksandrovič Rybakov

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Археологические открытия 1966 года", red. Б. А. Рыбаков, Moskwa 1967 : [recenzja] Witold Hensel Boris Aleksandrovič Rybakov (aut. dzieła rec.) s. 239-240