Znaleziono 8 artykułów

Stanisław Rybczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki kar dyscyplinarnych w sprawach adwokatów Stanisław Rybczyński s. 1-6
Ustawa antychuligańska : (problem chuligaństwa a przepisy ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo - Dz. U. Nr 34, poz. 152) Stanisław Rybczyński s. 15-20
Uwagi o ustawie z dnia 2 grudnia 1960 roku o ławnikach ludowych w sądach powszechnych (Dz.U. Nr 54, poz. 309) Stanisław Rybczyński s. 21-27
Kilka uwag w sprawie udziału adwokata w postępowaniu przygotowawczym karnym Stanisław Rybczyński s. 29-31
O nowej zmianie przepisów postępowania karnego Stanisław Rybczyński s. 34-42
Ostatnie zmiany k.p.k. Stanisław Rybczyński s. 37-43
Co nam przynosi ustawa z dnia 21 stycznia 1958 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi z przestępstwa (Dz. U. Nr 4 poz. 11) Stanisław Rybczyński s. 46-53
[Jak należy rozumieć pojęcie "zorganizowanej grupy przestępczej"] Stanisław Rybczyński s. 94-97