Znaleziono 3 artykuły

Małgorzata Rybka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Perswazja w tekstach podręczników do nauki religii Małgorzata Rybka Jolanta Sławek s. 171-186
„Bo w życiu jest tylko morał niemoralny” : świat wartości w wierszach ks. Jana Twardowskiego w wybranych przez autorów licealnych podręczników do nauki języka polskiego Małgorzata Rybka Jolanta Sławek s. 311-327
Językowe środki perswazji w listach pasterskich kardynała Augusta Hlonda Małgorzata Rybka Jolanta Sławek s. 334-351