Znaleziono 1 artykuł

Ryszard Rybka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola cnót politycznych w aktualizowaniu dobra wspólnego według św. Tomasza z Akwinu Ryszard Rybka s. 65-79