Znaleziono 10 artykułów

Henryk Rybus

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem tolerancji religijnej w Polsce w pierwszym okresie reformacji za Zygmunta Starego Henryk Rybus s. 73-99
Problem tolerancji religijnej w Polsce w pierwszym okresie reformacji za Zygmunta Starego Henryk Rybus s. 73-99
Prymas Maciej Drzewiecki : zarys biografii (1467-1535) Henryk Rybus s. 79-308
Kolegiata w Kruszwicy w latach 1514-1531 Henryk Rybus s. 119-157
Działalność synodalna biskupa Macieja Drzewickiego w diecezji włocławskiej (1514-1531) Henryk Rybus s. 133-171
Stosunek duchowieństwa diecezji włocławskiej do obciążeń na rzecz państwa w latach 1514-1531 Henryk Rybus s. 187-198
"Studia Historyczne", t. 1-2, Lublin 1968 : [recenzja] Henryk Rybus s. 197-201
Zbiór materiałów do dziejów opactwa kanoników regularnych w Czerwińsku Henryk Rybus s. 261-269
"Kolegiata w Kruszwicy w latach 1514-1531", Henryk Rybus, "Studia Theologica Varsaviensia", 8, 1970, nr 2 : [recenzja] Antoni Gościmski Henryk Rybus (aut. dzieła rec.) s. 310
„Studia Historico-Ecclesiastica”, t. 1: "Erazm Ciołek, Biskup i Dyplomata", ks. Henryk Folwarski, Warszawa 1935; t. 2: "Królewicz kardynał Fryderyk Jagiellończyk jako biskup krakowski i arcybiskup gnieźnieński", ks. Henryk Rybus, Warszawa 1935 : [recenzja] Tadeusz Glemma Henryk Folwarski (aut. dzieła rec.) Henryk Rybus (aut. dzieła rec.) s. 391-392