Znaleziono 10 artykułów

Irena Rychlikowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Deklasacja szlachty polskiej w Cesarstwie Rosyjskim. Spór o "Pułapkę na szlachtę" Daniela Beauvois Irena Rychlikowa s. 121-147
Dwie książki o gospodarstwie magnackim na Ukrainie prawobrzeżnej w XVIII w. Irena Rychlikowa s. 138-163
W sprawie listy największych właścicieli ziemskich w Polsce w 1922 r. Irena Rychlikowa s. 151-152
Czy "prawidłowa analiza rynku zbożowego w Małopolsce w drugiej połowie XVIII wieku"? : (odpowiedź na uwagi dyskusyjne Stanisława Mielczarskiego) Irena Rychlikowa s. 294-306
Ziemiaństwo Mazowsza podwarszawskiego : (na marginesie książki Danuty Rzepniewskiej, Ziemiaństwo w kręgu oddziaływania Warszawy 1807-1864, Warszawa 1982) Irena Rychlikowa Danuta Rzepniewska (aut. dzieła rec.) s. 347-358
Studia nad ziemiaństwem Galicji : rzecz o marnotrawstwie badawczego trudu Irena Rychlikowa s. 535-557
"Metody i wyniki. Z warsztatu historyka dziejów społeczeństwa polskiego", pod red. Stanisława Kalabińskiego przy współudziale Joanny Hensel i Ireny Rychlikowej, Warszawa 1980 : [recenzja] Andrzej Biernat Joanna Hensel (aut. dzieła rec.) Stanisław Kalabiński (aut. dzieła rec.) Irena Rychlikowa (aut. dzieła rec.) s. 595-596
"Gospodarka magnacka na Śląsku w drugiej połowie XVIII wieku : (na przykładzie majątku Książ)", Stanisław Michalkiewicz,Wrocław-Warszawa-Kraków 1969 : [recenzja] Irena Rychlikowa Stanisław Michalkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 748-755
"Ziemiaństwo polskie 1789-1864. Zróżnicowanie społeczne", Irena Rychlikowa, Warszawa 1983 : [recenzja] Bogusław Gałka Irena Rychlikowa (aut. dzieła rec.) s. 786-789
"Pozory świata wielkiego bardzo powabne" : (na marginesie książki Elżbiety Koweckiej, W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX w., Warszawa 1984) Irena Rychlikowa Elżbieta Kowecka (aut. dzieła rec.) s. 819-835