Znaleziono 3 artykuły

Izabela Rydlewska-Liszkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Publiczne i prywatne finansowanie ochrony zdrowia : możliwości i ograniczenia analizy na poziomie regionalnym Izabela Rydlewska-Liszkowska s. 165-180
Ekonomiczny wymiar ochrony zdrowia – perspektywa przedsiębiorcy Izabela Rydlewska-Liszkowska s. 261-271
    Zacytuj
  • Udostępnij
„Lean Management” – doskonalenie zarządzania w podmiotach leczniczych Izabela Rydlewska-Liszkowska s. 275-290
    Zacytuj
  • Udostępnij