Znaleziono 1 artykuł

Eliza Ryglewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kwestie dyskutowane o złu" = "Quaestiones disputatae de malo", q. 16, a. 1 Tomasz z Akwinu Kinga Górka Julia Kaliszewska (tłum.) Eliza Ryglewicz (tłum.) Martyna Waśniewska (tłum.) Michał Zembrzuski (tłum.) s. 229-248