Znaleziono 4 artykuły

Andrzej Ryk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Andrzej Ryk s. 9-15
Tożsamość pedagogicznej przestrzeni: pomiędzy etosem a grą: refleksje na kanwie wybranych elementów myśli Józefa Tischnera Andrzej Ryk s. 119-129
"W poszukiwaniu pedagogicznego arché. Zarys systemów pedagogicznych", Andrzej Ryk, Kraków 2012 : [recenzja] Sebastian Taboł Andrzej Ryk (aut. dzieła rec.) s. 255-258
"W poszukiwaniu podstaw pedagogiki humanistycznej. Od fenomenologii Edmunda Husserla do pedagogiki fenomenologicznej", Andrzej Ryk, Kraków 2011 : [recenzja] Paweł Zieliński Andrzej Ryk (aut. dzieła rec.) s. 661-665