Znaleziono 4 artykuły

Bohdan Rymaszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od wydawców Witold Hensel Ryszard Kiersnowski Bohdan Rymaszewski s. 5-7
Wstęp do "Raportu o stanie muzealnictwa polskiego" Bohdan Rymaszewski s. 7-20
Nauka jako instrument pracy muzeów polskich Bohdan Rymaszewski s. 20-24
"O przetrwanie dawnych miast", Bohdan Rymaszewski, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Bohdan Rymaszewski (aut. dzieła rec.) s. 573-576