Znaleziono 17 artykułów

Bohdan Rymaszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Adaptacja dzielnicy staromiejskiej Torunia do potrzeb współczesnych Bohdan Rymaszewski s. 3-16
Od wydawców Witold Hensel Ryszard Kiersnowski Bohdan Rymaszewski s. 5-7
Wstęp do "Raportu o stanie muzealnictwa polskiego" Bohdan Rymaszewski s. 7-20
Przygotowanie zabytkowych ośrodków miejskich dla potrzeb turystycznych na przykładzie miasta Torunia Bohdan Rymaszewski s. 19-30
Nauka jako instrument pracy muzeów polskich Bohdan Rymaszewski s. 20-24
Wprowadzenie do konferencji Bohdan Rymaszewski s. 21
Stefan Narębski (1892-1966) Bohdan Rymaszewski s. 57-58
Prace konserwatorskie - miasto Toruń 1958-1964 Bohdan Rymaszewski s. 58-70
Mgr Stanisław Brzostowski (1922-1979) Bohdan Rymaszewski s. 78
Bohdan Rymaszewski, "Polska ochrona zabytków", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005 : [recenzja] Maria Sarnik-Konieczna Bohdan Rymaszewski (aut. dzieła rec.) s. 110-114
Marian Arszyński, "Idea - pamięć - troska : rola zabytków w przestrzeni społecznej i formy działań na rzecz ich zachowania : od starożytności do połowy XX wieku", Wyd. Muzeum Zamku w Malborku, Malbork 2007 : [recenzja] Bohdan Rymaszewski Marian Arszyński (aut. dzieła rec.) s. 118-120
Era ochrony zabytków Jana Zachwatowicza Bohdan Rymaszewski s. 118-122
Problematyka konserwatorska zamku krzyżackiego w Toruniu Bohdan Rymaszewski s. 184-192
Kierunek naszej ochrony zabytków Bohdan Rymaszewski s. 215-220
Rozważania o rekonstrukcji w kontekście doktryny konserwatorskiej dawniej i dziś Bohdan Rymaszewski s. 227-236
Andrzej Benesz (1918-1976) Bohdan Rymaszewski s. 239
"O przetrwanie dawnych miast", Bohdan Rymaszewski, Warszawa 1984 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Bohdan Rymaszewski (aut. dzieła rec.) s. 573-576