Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Rzeczycki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
E-administracja a logistyka - wzajemne interakcje Andrzej Rzeczycki s. 91-100
Możliwości budowy systemu logistycznego regionu w oparciu o koncepcję klastrów Andrzej Rzeczycki s. 263-275
Migracja wartości w sektorze usług logistycznych w okresie kryzysu gospodarczego Andrzej Rzeczycki s. 269-275