Znaleziono 4 artykuły

Konrad Rzemieniecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
«Родоводи волинської шляхти XVI – першої половини XVII ст. (реконструкція родинних структур: методологія, методика, джерела)», Ірина Ворончук, Київ 2009 : [recenzja] Konrad Rzemieniecki Ірина Ворончук (aut. dzieła rec.) s. 122-129
Struktura własności ziemskiej i jej dochodów w województwie kijowskim w 1789 r. Konrad Rzemieniecki s. 127-155
Struktura i wielkość gospodarstw rodzinnych staroobrzędowców w powiecie żytomierskim (w Guberni Wołyńskiej), w końcu XVIII w. Konrad Rzemieniecki s. 263-276
"Діаріуш подорожній, який в iм’я Троїці найсвятіщої, розпочатий в року 1720 міcяця жoвтня дня 10-го", Пили’п Oрлик, Oльга Кoвaлевcькa, Іринa Дмитришин, Київ 2013 : [recenzja] Konrad Rzemieniecki Пили’п Oрлик (aut. dzieła rec.) Іринa Дмитришин (aut. dzieła rec.) Oльга Кoвaлевcькa (aut. dzieła rec.) s. 286-294