Znaleziono 6 artykułów

Artur Rzempała

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stopa dyskontowa do testu na utratę wartości aktywów (MSR36) Zbigniew Miklewicz Artur Rzempała s. 86-95
Ceny transferowe jako narzędzie oceny efektywności outsourcingu Joanna Rzempała Artur Rzempała s. 87-92
Aktywa niematerialne w świetle obowiązującego systemu rachunkowości Joanna Rzempała Artur Rzempała s. 93-99
Optymalizacja struktury kapitałowej jako narzędzie zarządzania wartością portfela aktywów grupy kapitałowej Artur Rzempała Joanna Rzempała s. 175-186
"Outsourcing kapitałowy" jako droga tworzenia grup kapitałowych : rola inwestorów strategicznych w restrukturyzacji grup kapitałowych z większościowym udziałem Skarbu Państwa Joanna Rzempała Artur Rzempała s. 205-215
Ceny transferowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych jako element zarządzania finansami grup kapitałowych Joanna Rzempała Artur Rzempała s. 303-308