Znaleziono 7 artykułów

Zbigniew Rzepa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
IV Ogólnopolska konferencja historyków kartografii Zbigniew Rzepa s. 202-205
Zebranie poświęcone pomnikom kartografii polskiej Zbigniew Rzepa s. 205-207
"Vývoj mapového zobrazovania Slovenska", L'ubomir Viliam Prikryl, Bratislava 1977 : [recenzja] Zbigniew Rzepa L'ubomir Viliam Prikryl (aut. dzieła rec.) s. 236-238
III Ogólnopolska konferencja historyków kartografii Zbigniew Rzepa s. 257-261
Stan i potrzeby badań nad historią kartografii w Polsce (I ogólnopolska konferencja historyków kartografii) Zbigniew Rzepa s. 377-381
II Ogólnopolska konferencja historyków kartografii Zbigniew Rzepa s. 406-409
V Ogólnopolska konferencja historyków kartografii Zbigniew Rzepa s. 437-440