Znaleziono 5 artykułów

Sławomir Rzepczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Norwid i nowoczesność : perspektywa podmiotowości Sławomir Rzepczyński s. 9-20
Zdziwienia współczesnością : o grze kontrastów w Bransoletce Norwida Sławomir Rzepczyński s. 93-101
Aktualizacja tradycji jako formuła komparatystyki : Przypadek Norwida = The Renewal of Tradition as a Form of Comparative Studies : Norwid’s Case Sławomir Rzepczyński s. 97-108
Norwid Józefa Czapskiego Sławomir Rzepczyński s. 99-108
Projekt „innego” biografizmu Sławomir Rzepczyński s. 171-176