Znaleziono 8 artykułów

Jacek Rzepka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stasis w hellenistycznych Atenach w latach 322-287 Jacek Rzepka s. 1-30, 201
Poleis członkowskie w polityce zagranicznej Związku Etolskiego w okresie hellenistycznym Jacek Rzepka s. 157-180, 317
„Aspects of connecting poleis and ethne in Ancient Greece (The Idea of European Community in History. Conference Proceedings, vol. II)”, wyd. K. Buraselis, K. Zoumboulakis, Athens 2003 : [recenzja] Jacek Rzepka K. Buraselis (aut. dzieła rec.) K. Zoumboulakis (aut. dzieła rec.) s. 261-264
"Dzieje i upadek imperium Seleucydów”, Józef Wolski, Kraków 1999 : [recenzja] Jacek Rzepka Józef Wolski (aut. dzieła rec.) s. 287-289
„Wprowadzenie do studium historii starożytnej”, Wolfgang Schuller, przełożył Ryszard Kulesza, Warszawa 1997 : [recenzja] Jacek Rzepka Ryszard Kulesza (aut. dzieła rec.) Wolfgang Schuller (aut. dzieła rec.) s. 327-328
„Ansätze zu einer Theorie des griechischen Bundesstaates bei Aristoteles und Polybios”, Gustaw Adolf Lehmann, Göttingen 2001 : [recenzja] Jacek Rzepka Gustaw Adolf Lehmann (aut. dzieła rec.) s. 341-344
"Imperium Arsacydów", Józef Wolski, do druku przygotował i wstępem opatrzył Stefan Zawadzki, Poznań 1996 : [recenzja] Jacek Rzepka Józef Wolski (aut. dzieła rec.) Stefan Zawadzki (aut. dzieła rec.) s. 343-345
"Rozmowy o Biblii", Anna Świderkówna, Warszawa 1993; "Rozmowy o Biblii ciąg dalszy", Anna Świderkówna, Warszawa 1996 : [recenzja] Jacek Rzepka Anna Świderkówna (aut. dzieła rec.) s. 585