Znaleziono 6 artykułów

Wojciech Ryszard Rzepka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Dwie średniowieczne polskie pieśni w mszałach i brewiarzach gnieźnieńskich do roku 1555", Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, "Studia Polonistyczne" II, Poznań 1975 : [recenzja] Ewa Jażdżewska-Goldsteinowa Wojciech Ryszard Rzepka (aut. dzieła rec.) Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 99
Zapożyczenia leksykalne z języka rosyjskiego we współczesnej polszczyźnie pisanej Tadeusz Kuroczycki Wojciech Ryszard Rzepka s. 107-115
Przyczynek do historii języka polskiego w dobie Oświecenia Wojciech Ryszard Rzepka s. 119-131
Wpływy języka rosyjskiego na system gramatyczny polszczyzny XIX i początków XX wieku w świetle ówczesnych źródeł poprawnościowych Tadeusz Kuroczycki Wojciech Ryszard Rzepka s. 135-163
"Teksty polskie z pierwszej połowy XVI wieku. (Z rękopisu nr 19 Andrzej Gordziejewicz-Gordziejewski Wojciech Ryszard Rzepka (aut. dzieła rec.) Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 357
"Chrestomatia staropolska. Teksty do roku 1543", Wiesław Wydra, Wojciech Ryszard Rzepka, Wrocław [etc.] 1985 : [recenzja] Sławomir Gawlas Wojciech Ryszard Rzepka (aut. dzieła rec.) Wiesław Wydra (aut. dzieła rec.) s. 919-920