Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Rzeszutko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Akty ultra vires w świetle odpowiedzialności organizacji międzynarodowych – wybrane zagadnienia Małgorzata Rzeszutko s. 19-33
"Imperium Putina (Putin’s Empire)", red. W. Konończuk, Warszawa 2007 : [recenzja] Małgorzata Rzeszutko W. Konończuk (aut. dzieła rec.) s. 202-209