Znaleziono 1 artykuł

Maria Rzeuska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O metodę analizy językoznawczej gwary dzieła literackiego : z powodu dyskusji nad gwarą "Chłopów" Reymonta Maria Rzeuska s. 933-960