Znaleziono 1 artykuł

Jan Sójka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szczupłe [?]* zarządzanie (Lean Management - LM) dla bibliotek Jan Sójka s. 553-570