Znaleziono 17 artykułów

Henryk Sławiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Troska Kościoła o poprawę jakości homilii : od synodu o Eucharystii i "sacramentum caritatis" do synodu o Słowie Bożym i "verbum Domini" Henryk Sławiński s. 37-62
Potrzeba urozmaicenia modelu homilii Henryk Sławiński s. 90-97
"Między ciągłością a zmianą", Henryk Sławiński, Kraków 2008 : [recenzja] Jerzy Swędrowski Henryk Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 154-157
Liturgiczne przepowiadanie Słowa Bożego jako jedno z naczelnych zadań posługi kapłańskiej Henryk Sławiński s. 158-171
Ewaluacja homilii Henryk Sławiński s. 194-203
Ambiwalentne postawy człowieka wobec cierpienia Henryk Sławiński s. 213-220
Logoterapia V. E. Frankla i przepowiadanie homilijne Henryk Sławiński s. 217-227
Rola wyobraźni w przepowiadaniu słowa Bożego Henryk Sławiński s. 224-237
Naśladowanie Chrystusa ukrzyżowanego według synoptyków Henryk Sławiński s. 253-265
    Zacytuj
  • Udostępnij
Problemy wychowania prorodzinnego w rodzinie katolickiej na przełomie tysiącleci Henryk Sławiński s. 274-288
Rola homilii w liturgii Kościoła Henryk Sławiński s. 289-303
Homilia synagogalna jako prototyp homilii chrześcijańskiej Henryk Sławiński s. 294-310
Prawo do wolności religijnej i jego naruszanie we współczesnej Europie Henryk Sławiński s. 295-309
Nowoczesna technologia a liturgia: historia i współczesne wyzwania Henryk Sławiński s. 302-318
O możliwości i konieczności mówienia o niewyrażalnym Henryk Sławiński s. 319-332
Znaczenie lekcjonarza mszalnego w kaznodziejstwie Henryk Sławiński s. 386-403
Głoszenie Chrystusa przez słowo pisane Henryk Sławiński s. 391-406