Znaleziono 19 artykułów

Juliusz Słowacki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Testament mój Juliusz Słowacki s. 87-88
Testament mój Juliusz Słowacki s. 87-88
"Samuel Zborowski", Juljusz Słowacki, oprac. i wstępem poprzedził Stanisław Cywiński, Wilno 1928 : [recenzja] Józef Birkenmajer Stanisław Cywiński (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 127-132
"Ksiądz Marek", Juliusz Słowacki, oprac. Marta Piwińska, Wydanie III, zmienione, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991 : [recenzja] Anna Kurska Marta Piwińska (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 190-193
"Wiersze : nowe wydanie krytyczne", Juliusz Słowacki, oprac. Jacek Brzozowski i Zbigniew Przychodniak, Poznań 2005 : [recenzja] Mirosław Strzyżewski Jacek Brzozowski (aut. dzieła rec.) Zbigniew Przychodniak (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 191-197
"Dzieła wszystkie", Juliusz Słowacki, Wrocław 1975 : [recenzja] Hieronim Chojnacki Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 234
"Król-Duch", T. I : Teksty, T. II : Komentarz, Juliusz Słowacki, ułożył i komentarzem opatrzył Jan Gw. Pawlikowski, brzmienie tekstów z rękopisów ustalił Michał Pawlikowski, Lwów 1925 : [recenzja] Manfred Kridl Jan Gwalbert Pawlikowski (aut. dzieła rec.) Michał Pawlikowski (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 236-253
O krytycznym wydaniu "Dzieł wszystkich" Juliusza Słowackiego Konrad Górski Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 288-294
"Dzieła wszystkie", Juliusz Słowacki, pod redakcją Juliusza Kleinera, t. 1-5, dział pierwszy: utwory wydane za życia poety, 14, dział drugi: utworu wydane z puścizy rękopiśmiennej : [recenzja] Kazimierz Krobicki Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 303-329
"Marja Stuart", J. Słowacki, oprac. Józef Ujejski, Kraków 1928 : [recenzja] Henryk Życzyński Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) Józef Ujejski (aut. dzieła rec.) s. 336-338
Nowe wydanie zbiorowe Słowackiego Stanisław Pigoń Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 361-401
"Pisma Juliusza Słowackiego : zbiór utworów wydanych za życia i po śmierci autora", z przedm. i w układzie Artura Górskiego, Kraków 1908 : [recenzja] Artur Górski (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 391-393
"Beatrix Cenci", Juliusz Słowacki, [tł.] František Kvapil, Praga 1910 : [recenzja] Jan Magiera František Kvapil (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 402-403
"Beniowski. Reprodukcja Pierwodruku", Juliusz Słowacki, Posłowie K.Pecold, Wrocław 1981 : [recenzja] Małgorzata Masalska Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 421
"Pamiętnik", Juliusz Słowacki, Warszawa 1901 ; "Nieznane listy J. Sł.", podał Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", I, 1902 ; "Słowacki i Ujejski", Leopold Méyet, "Gazeta lwowska", 1901, nr 288-290 ; "Słowacki o Anhellim", Leopold Méyet, "Gazeta lwowska", 1902, nr 119-122 ; "Przegląd pism pośmiertnych J. Słowackiego", Jan Wilkosz, Kraków 1902 ; "Bibliografia o Juliuszu Słowackim za rok 1899", Wiktor Hahn, Lwów 1901 : [recenzja] Bronisław Gubrynowicz Wiktor Hahn (aut. dzieła rec.) Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Leopold Méyet (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) Jan Wilkosz (aut. dzieła rec.) s. 491-494
"Anhelli", Juliusz Słowacki, transl. by Dorothea Prall Radin, London 1930 : [recenzja] Wacław Borowy Dorothea Prall Radin (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 534-535
"Dzieła wszystkie", Juliusz Słowacki, pod redakcją Juliusza Kleinera, t. 6-7, Wrocław 1955-1956, Dział pierwszy: Utwory wydane za życia poety; t. 9-10, Wrocław 1956-1957; t. 15, Wrocław 1955, Dział drugi: Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej : [recenzja] Kazimierz Krobicki Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 623-659
"Dzieła wszystkie", T. I, III, IV, X, Juljusz Słowacki, pod red. Juljusza Kleinera, Lwów 1924-1925 : [recenzja] Manfred Kridl Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Juliusz Słowacki (aut. dzieła rec.) s. 743-760
Rozmowa z Matka Makryną Stanisław Pigoń Juliusz Słowacki s. 1059-1088