Znaleziono 72 artykuły

Leszek Sługocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne redaktora numeru łódzkiego Leszek Sługocki s. 1-2
Słowo wstępne przewodniczącego Komitetu Redakcyjnego Leszek Sługocki s. 1-3
Od Komitetu Redakcyjnego "łódzkiego" numeru "Palestry" Leszek Sługocki s. 3-4
Daleki od doskonałości : (dyskusja redakcyjna nad projektem kodeksu karnego) Czesław Jaworski Krzysztof Piesiewicz Genowefa Rejman Leszek Sługocki s. 5-23
Przyczynek do historii adwokatury w Łodzi w pierwszym półroczu 1945 roku Leszek Sługocki s. 8-12
Materiały z narady korespondentów terenowych "Palestry" w dniach 5 i 6 kwietnia 1986 r. : Dyskusja Kazimierz Askanas Mieczysław Cincio Alfred Dreszer Stanisław Hęćka Czesław Jaworski Andrzej Kern Stefan Kosiński Juliusz Leszczyński Tomasz Majewski Kazimierz Ostrowski Halina Piekarska Andrzej Rajpert Jerzy Sulimierski Leszek Sługocki s. 22-47
O rzekomo zaginionym liście Stanisława Orzechowskiego z 1560 r. Leszek Sługocki s. 36-37
"Le véritable Julien Sorel", René Fonvieille, Arthaud 1971 : [recenzja] Leszek Sługocki René Fonvieille (aut. dzieła rec.) s. 39-42
Nowa sytuacja w adwokaturze Leszek Sługocki s. 42-47
Nazwisko złożone żony w praktyce polskiej 1946-1963 [wprowadzenie napisał Leszek Sługocki] Józef Litwin Leszek Sługocki s. 46-51
Wywiad milicyjny jako dowód w procesie karnym Maria Danuta Pełka-Sługocka Leszek Sługocki s. 48-55
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 6 kwietnia 1989 r. WZP1/89/OSNKW1989, nr 3-4, poz. 24 Leszek Sługocki s. 52-55
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 30 maja 1989 roku V KZP 9 Leszek Sługocki s. 53-55
Penalizacja uiszczenia grzywny nie przez skazanego Leszek Sługocki s. 57-65
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 1986 r. V KRN 262 Leszek Sługocki s. 61-66
Problem odpłatności za obrony z urzędu Leszek Sługocki s. 63-69
Juliusz Makarewicz nie był uczniem Franza Rittera von Liszta w Berlinie Leszek Sługocki s. 64-66
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 sierpnia 1990 r. IV CR 224 Leszek Sługocki s. 65-70
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 1990 r. V KZP 13 Leszek Sługocki s. 67-71
Pogardzony Cycero : światowy szyk i szara rzeczywistość Leszek Sługocki s. 70-72
Glosa do Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 października 1989 r. SA/Ka 531 Leszek Sługocki s. 70-72
Klasyfikacja skazanych odbywających zastępczą karę pozbawienia wolności za nie uiszczoną grzywnę samoistną Leszek Sługocki s. 70-85
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 1990 r. V KZP 29 Leszek Sługocki s. 71-75
"Niegodne rzemiosło. Kat w społeczeństwie Polski XIV-XVI w.", Hanna Zaremska, Warszawa 1986 : [recenzja] Leszek Sługocki Hanna Zaremska (aut. dzieła rec.) s. 73-75
"Kara grzywny samoistnej i jej wykonanie", Leszek Sługocki, Warszawa 1984 : [recenzja] Mieczysław Rudnik Leszek Sługocki (aut. dzieła rec.) s. 74-78
Szpalty pamięci : adwokat Eugeniujsz Zejda 1899-1979 Leszek Sługocki s. 77-80
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 1988 r. (WZP 4 Leszek Sługocki s. 78-81
Stanowisko uczestnika dyskusji wobec głosu p. Kazimierza Buchały Leszek Sługocki s. 78-79
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 listopada 1989 r. I KR 171 Leszek Sługocki s. 81-84
Moja odpowiedź Leszek Sługocki s. 82-83
Czy Stendhal w "Czerwonym i czarnym" popełnił błąd natury prawnej? Leszek Sługocki s. 83-86
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 1987 r. VI KZP 7 Leszek Sługocki s. 88-91
"Polityka karna wobec sprawców drobnych kradzieży", Jerzy Szumski, [b.m.] 1986 : [recenzja] Leszek Sługocki Jerzy Szumski (aut. dzieła rec.) s. 89-94
"Grzywna w procesie karnym i polityce karnej Ludowej Republiki Bułgarii", [b.m.] 1985 : [recenzja] Leszek Sługocki s. 91-93
Trudności związane z wykonywaniem zastępczej kary pozbawienia wolności za nie uiszczoną grzywnę samoistną Leszek Sługocki s. 94-96
"Przestępstwo zgwałcenia w Polsce", Juliusz Leszczyński, Warszawa 1973 : [recenzja] Leszek Sługocki Juliusz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 95-100
Jerzy Korycki - "Edigey" (1913-1983) Leszek Sługocki s. 96-98
Realizacja prewencji szczególnej Maria Danuta Pełka-Sługocka Leszek Sługocki s. 96-102
Zdań kilka o pewnej glosie Leszek Sługocki s. 96-97
Kronika : z życia izb adwokackich Marian Cieślak Stefan Cieślak Mieczysław Cincio Aleksander Czacki Juliusz Leszczyński Leszek Sługocki Jerzy Zaniemojski s. 97-117
"Gdy drzewa szubienic wyrosły", Ludwik Kohutek, Warszawa 1986 : [recenzja] Leszek Sługocki Ludwik Kohutek (aut. dzieła rec.) s. 98-100
Antyglosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 1990 r. I KZ 64 Leszek Sługocki s. 99-102
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 lutego 1991 r. V KZP 31 Leszek Sługocki s. 101-106
"Czyny nieletnich o znamionach przestępstw seksualnych", Leszek Bogunia, Wrocław 1973 : [recenzja] Leszek Sługocki Leszek Bogunia (aut. dzieła rec.) s. 102-109
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1991 r. I KZP 10 Leszek Sługocki s. 103-106
Szpalty pamięci : adwokat Witold Kotowski (1899-1988) Leszek Sługocki s. 103-105
Projekty ustawodawcze Stendhala w materii pojedynku Leszek Sługocki s. 104-123
"Mówi obrońca...", Henryk Nowogródzki, Warszawa 1988 : [recenzja] Leszek Sługocki Henryk Nowogródzki (aut. dzieła rec.) s. 107-113
Uwag kilka w związku z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 1987 r. VI KZP 38 Leszek Sługocki s. 109-110
Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 lutego 1993 r. V Kr 36 Leszek Sługocki s. 110-115
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1985 r., I KR 17 Leszek Sługocki s. 110-112
"Zabójstwa na tle seksualnym w Polsce. Studium kryminologiczne", Juliusz Leszczyński, Warszawa 1992 : [recenzja] Leszek Sługocki Juliusz Leszczyński (aut. dzieła rec.) s. 113-117
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 1986 r. VI KZP 17 Leszek Sługocki s. 121-126
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29 lipca 1992 r. II A Kr 138 Leszek Sługocki s. 123-127
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 29 września 1987 r. VI KZP 19 Leszek Sługocki s. 123-126
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 września 1985 r., VI KZP 27 Leszek Sługocki s. 123-127
"Przestępstwo rozboju w świetle kryminalistyki i kryminologii", Antoni Brydel, Warszawa 1974 : [recenzja] Leszek Sługocki Antoni Frydel (aut. dzieła rec.) s. 126-130
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 kwietnia 1987 r. V KRN 77 Leszek Sługocki s. 129-134
Szpalty pamięci : adwokat Marian Kazimierz Kropiwnicki (1927-1992) Leszek Sługocki s. 133-135
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1986 r., VI KZP 3 Leszek Sługocki s. 136-139
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 9 października 1985 r., Z 50 Leszek Sługocki s. 137-140
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 1987 r. III KZ 140 Leszek Sługocki s. 137-143
Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 1986 r. VI KZP 55 Leszek Sługocki s. 139-144
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1992 r. I KZP 11 Leszek Sługocki s. 140-142
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1986 r. VI KZP 10 Leszek Sługocki s. 140-144
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 1992 r. III KRN 164 Leszek Sługocki s. 143-147
Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego w Płocku z dnia 29 grudnia 1993 r. II Kr 284 Leszek Sługocki s. 185-190
W związku z wydaniem księgi ku czci profesora Mariana Cieślaka Leszek Sługocki s. 185-186
"O pobycie Adama Mickiewicza w Dreźnie w 1829 roku", Leszek Sługocki, "Przegląd Humanistyczny", nr 5 (1974) : [recenzja] Andrzej Sąpoliński Leszek Sługocki (aut. dzieła rec.) s. 273
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawa wojennych odszkodowań niemickich Leszek Sługocki s. 548-554
"Traité de Démographie", Adolphe Landry, composé avec la collaboration de Henri Bunle, Pierre Depoid, Michel Huber, Alfred Sauvy, Paris 1945 : [recenzja] Leszek Sługocki Henri Bunle (aut. dzieła rec.) Pierre Depoid (aut. dzieła rec.) Michel Huber (aut. dzieła rec.) Adolphe Landry (aut. dzieła rec.) Alfred Sauvy (aut. dzieła rec.) s. 676-680
"Wachstum und Wachstumsformen der englischen Industriewirtschaft von 1700 bis zur Gegenwart", Walter Hoffmann, Jena 1940 : [recenzja] Leszek Sługocki Walter Hoffmann (aut. dzieła rec.) s. 761-765