Znaleziono 19 artykułów

Grażyna Słupecka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Z problemów epistolografii przedromantycznej", Alina Aleksandrowicz, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol.II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Alina Aleksandrowicz (aut. dzieła rec.) s. 160
"Listy Gustawa Morcinka do Jana Gębicy z lat 1935-1946", Józef Dużyk, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.32 (1987) : [recenzja] Grażyna Słupecka Józef Dużyk (aut. dzieła rec.) s. 197
"Romantyczny nurt w rzymskich dramatach Felicjana Faleńskiego", Maria Grzędzielska, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", vol.II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Maria Grzędzielska (aut. dzieła rec.) s. 212
"Pierwsza polska komedia historyczna", Stefan Kruk, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Stefan Kruk (aut. dzieła rec.) s. 246
">>Gawędy<< Michała Czajkowskiego: narracja i polityka", Marek Kwapiszewski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", vol.II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Marek Kwapiszewski (aut. dzieła rec.) s. 252
"Pozytywistyczny trójgłos (L.Sowiński, Z.Sarnecki, M.Konopnicka) o Michale Aniele Buonarrotim", Wiesław Olkusz, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV, Opole 1985: [recenzja] Grażyna Słupecka Wiesław Olkusz (aut. dzieła rec.) s. 253
"O potrzebie uwzględnienia psychologicznych, filozoficznych i socjokulturowych aspektów teorii przekładu", Bogna Opolska-Kokoszka, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1987) : [recenzja] Grażyna Słupecka Bogna Opolska-Kokoszka (aut. dzieła rec.) s. 253
"Nad rękopisem wspomnień o Józefie Karolu Potockim", Zdzisław Piasecki, "Zeszyty Naukowe WSP Opole", Filologia Polska XXIV, Opole 1985: [recenzja] Grażyna Słupecka Zdzisław Piasecki (aut. dzieła rec.) s. 259
"Operetki Aleksandra Fredry", Lech Ludorowski, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska",vol.II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Lech Ludorowski (aut. dzieła rec.) s. 260
"Z warsztatu badawczego Joachima Lelewela. Kodeks jako źródło historyczne", Edward Potkowski, "Przegląd Humanistyczny" nr 2 (1987) : [recenzja] Grażyna Słupecka Edward Potkowski (aut. dzieła rec.) s. 265
"Życie teatralne Miechowa w latach 1843-1883", Jan Staszel, "Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie" R.32 (1987) : [recenzja] Grażyna Słupecka Jan Staszel (aut. dzieła rec.) s. 279
"Dyskusje nad tragizmem i tragedią w dwudziestoleciu międzywojennym", Małgorzata Sugiera, "Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN w Krakowie" T.23 (1986) : [recenzja] Grażyna Słupecka Małgorzata Sugiera (aut. dzieła rec.) s. 281
"W sztambuchu jak w salonie", Alina Siomkajło, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Alina Siomkajło (aut. dzieła rec.) s. 298
"Nad tekstem poematu >>W Szwajcarii<<. Uwagi o genezie stylistycznej utworu", Teresa Skubalanka, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Teresa Skubalanka (aut. dzieła rec.) s. 300
"Przepisy na powieść", Krzysztof Stępniak "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Krzysztof Stępniak (aut. dzieła rec.) s. 310
"Polityka i metafizyka. Powieść inicjacyjna jako model romantycznej powieści politycznej", Maria Woźniakiewicz-Dziadosz, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", vol. II, Lublin 1984 : [recenzja] Grażyna Słupecka Maria Woźniakiewicz-Dziadosz (aut. dzieła rec.) s. 328
"LEF i literatura faktu", Wacława Popławska, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiarum et Librorum 7", Łódź 1986 : [recenzja] Grażyna Słupecka Wacława Popławska (aut. dzieła rec.) s. 382
"Współczesna wiedza o folklorze", Violetta Wasilewska-Krawczyk, Warszawa 1986 : [recenzja] Grażyna Słupecka Violetta Wasilewska-Krawczyk (aut. dzieła rec.) s. 432
"O młodopolskiej sonetomanii", Ewa Wyszyńska, "Ruch Literacki" z.6 (1986) : [recenzja] Grażyna Słupecka Ewa Wyszyńska (aut. dzieła rec.) s. 440