Znaleziono 4 artykuły

Marcin Sabaciński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bezpieczeństwo - wspólna sprawa" : IX Międzynarodowa Konferencja, Wrocław, 25 września 2008 r. Marcin Sabaciński s. 8-9
Dewastacja ruin zamku Golesz jako przyczynek do dyskusji o niszczeniu zabytków Marcin Sabaciński s. 34-39
Kilka uwag o zwalczaniu przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym Marcin Sabaciński Maciej Trzciński s. 67-76
Materiał osteologiczny z Szestna-Czarnego Lasu, stan. III, jako źródło informacji o pruskim stosie pogrzebowym Marcin Sabaciński s. 205-228