Znaleziono 4 artykuły

R. Said

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gebel Nabta. Pustynia Zachodnia Angela Close N. Haidi Vance Haynes Michał Kobusiewicz R. Said Romuald Schild Fred Wendorf H. Więckowska s. 297
Bir Tarfawi, Gebel Nebta. Pustynia Zachodnia (Egipt) V. Haynes M. Kobusiewicz R. Said R. Schild F. Wendorf s. 298
Gebel Nabta, Gilf El Kebir (Egipt). Pustynia Zachodnia V. Haynes M. Kobusiewicz R. Said Romuald Schild Fred Wendorf s. 316-317
Oaza Kharga. Pustynia Zachodnia Achilles Gautier Vance Haynes Michał Kobusiewicz Peter Maringer R. Said Romuald Schild Fred Wendorf s. 338-339