Znaleziono 1 artykuł

Aleksander Sala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oddziaływanie portali intranetowych na zarządzanie wiedzą w nowoczesnych organizacjach Jan Fazlagić Bohdan Ludwiszewski Aleksander Sala Marcin Sikorski s. 101-112