Znaleziono 6 artykułów

Jolanta Sala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Globalna, europejska i krajowa przestrzeń komunikacji elektronicznej w XXI wieku Jolanta Sala Halina Tańska s. 55-64
Polskie społeczeństwo informacyjne : wyzwania ku innowacyjności Jolanta Sala Halina Tańska s. 133-141
Pomiędzy utopią a rzeczywistością rozwoju społeczeństwa informacyjnego Jolanta Sala Halina Tańska s. 195-202
Wybrane aspekty stymulowania innowacyjności społeczeństwa informacyjnego Jolanta Sala Halina Tańska s. 351-360
Wpływ transformacji na cyfryzację i wirtualizację polskiej gospodarki Jolanta Sala Halina Tańska s. 623-632
Procesy integracji w gospodarce sieciowej Jolanta Sala Halina Tańska s. 689-698