Znaleziono 24 artykuły

Dorota Samborska-Kukuć

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Leona Platera droga do bohaterstwa : z dziejów powstania styczniowego za Dźwiną Dorota Samborska-Kukuć s. 23-33
Funkcje podania ludowego w "Lalce" Bolesława Prusa Dorota Samborska-Kukuć s. 43-54
Anonimowe książki polskojęzyczne z petersburskiej drukarni Krayów - atrybucje i sprostowania Dorota Samborska-Kukuć s. 67-74
"Chcę serio w świat literacki wyruszyć” – na marginesie listów Michała Borcha do Adama Zawadzkiego Dorota Samborska-Kukuć s. 72-78
Posępne epifanie Stanisława Koraba Brzozowskiego Dorota Samborska-Kukuć s. 95-115
"Łotysz [...] całą swą rozkosz zakłada w próżnowaniu na wzór wszystkich niewolników do ciężkich używanych pracy. [...] Na poddanego kmiecia jedyny" : "Pamiętniki księdza Jordana" Kazimierza Bujnickiego w perspektywie postkolonialnej Dorota Samborska-Kukuć s. 95-109
Poezje braci Grzymałowskich : casus długiego trwania konwencji sentymentalnej w wieku XIX Dorota Samborska-Kukuć s. 103-113
"Skąd nasz ród" - obraz przeszłości Inflant polskich w "Pamiętnikach księdza Jordana" Kazimierza Bujnickiego : między powieścią historyczną a epopeją Dorota Samborska-Kukuć s. 117-174
Narcyz w masce tragicznej : sobowtór jako eksterioryzacja duszy w opowiadaniach Leo Belmonta "Tamten człowiek" Dorota Samborska-Kukuć s. 121-130
Dwa razy "Madame" : Pigmaliona autoportret z kobietą Dorota Samborska-Kukuć s. 126-140
    Zacytuj
  • Udostępnij
Między Bogiem, życiem i śmiercią : tradycje relgijnej poezji baroku w twórczości Jana Onoszki Dorota Samborska-Kukuć s. 131-154
"Speculum mundi" : Deotymy filozofia zwierciadła Dorota Samborska-Kukuć s. 133-141
Polska proza fabularna na łamach "Czasu" w latach 1848-1900 : rekonesans Dorota Samborska-Kukuć s. 150-167
Frustracje Julii Chomińskiej : dylogia ("W sieci", "Ostatnie spotkanie") Jana Augusta Kisielewskiego lekturą queerową? Dorota Samborska-Kukuć s. 161-170
Moje czytanie "Lalki" Dorota Samborska-Kukuć s. 171-178
Bardowie rezydenci : fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej I połowy XIX wieku Dorota Samborska-Kukuć s. 173-183
Antoniego Goreckiego liryczne pamiętanie o Marii Mirskiej Dorota Samborska-Kukuć s. 175-187
"Wilno literackie na styku kultur", pod red. Tadeusza Bujnickiego i Krzysztofa Zajasa, Kraków 2007 : [recenzja] Dorota Samborska-Kukuć Tadeusz Bujnicki (aut. dzieła rec.) Krzysztof Zajas (aut. dzieła rec.) s. 186-189
Uwagi do biografii Maryli w świetle odnalezionego dokumentu Dorota Samborska-Kukuć s. 218-233
    Zacytuj
  • Udostępnij
Obrazki familijne w nowej wędrówce po małych drogach Kazimierza Bujnickiego Dorota Samborska-Kukuć s. 263-272
Piotr Medeksza - wydawca "Wianka z paproci" Dorota Samborska-Kukuć s. 263-270
Wileńskie ślady Ksawery Deybel Dorota Samborska-Kukuć s. 306-319
"<<Lalka>> Bolesława Prusa - pamięć tragedii greckiej. Z problemów intertekstualności", Dorota Samborska-Kukuć, Łódź 2011 : [recenzja] Joanna Zajkowska Dorota Samborska-Kukuć (aut. dzieła rec.) s. 333-340
"Spotkania z <<Lalką>>. Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa", Józef Bachórz, Gdańsk 2010 : [recenzja] Dorota Samborska-Kukuć Józef Bachórz (aut. dzieła rec.) s. 590-593