Znaleziono 5 artykułów

Adam Samborski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finansowanie działalności innowacyjnej w warunkach spowolnienia gospodarczego Adam Samborski s. 220, 26-47
Bariery fiskalne rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Adam Samborski s. 50-68
Edukacja wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy Iwona Samborska Adam Samborski s. 127-140
Nadzór korporacyjny a przedsiębiorczość organizacyjna Adam Samborski s. 207-221
Kryzys finansowy a nadzór korporacyjny Adam Samborski s. 233-256, 308