Znaleziono 5 artykułów

Izabela Samson-Bręk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce oceny cyklu życia w systemie zarządzania środowiskowego Aleksandra Filip Izabela Samson-Bręk s. 65-77
Możliwości wykorzystania biogazu rolniczego do produkcji paliwa silnikowego Krzysztof Biernat Izabela Samson-Bręk s. 79-90
Stan i prognoza rozwoju systemu gospodarki odpadami w Europie i USA Krzysztof Biernat Paulina Luiza Dziołak Izabela Samson-Bręk s. 101-123
Technologie energetycznego wykorzystania odpadów Krzysztof Biernat Paulina Luiza Dziołak Izabela Samson-Bręk s. 103-129
Możliwości wykorzystania odpadów jako surowców energetycznych w Polsce Krzysztof Biernat Paulina Luiza Dziołak Izabela Samson-Bręk s. 113-132