Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Samson

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola strategii w zrównoważonym rozwoju gminy na przykładzie gminy Ożarów Małgorzata Samson s. 41-52
Wpływ środków unijnych z EFRR na rozwój i otoczenie gminy Ożarów Małgorzata Samson s. 56-68