Znaleziono 19 artykułów

Adrianna Sarnat-Ciastko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dialog, autentyczność, spotkanie i zaangażowanie w programie wychowawczym autorskich liceów artystycznych i akademickich ALA Adrianna Sarnat-Ciastko s. 37-50
Personalizowanie kształcenia akademickiego : wybrane doświadczenia, potrzeby i perspektywy Adrianna Sarnat-Ciastko s. 78-83
Tutoring opiekuńczy w perspektywie przemian kulturowych Adrianna Sarnat-Ciastko s. 87-96
Obraz ucznia-jedynaka w świetle analizy transakcyjnej Adrianna Sarnat-Ciastko s. 117-135
"Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowa o zastosowaniu analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy", Jarosław Jagieła, Adrianna Sarnat-Ciastko, Częstochowa 2015 : [recenzja] Wiga Bednarkowa Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) Adrianna Sarnat-Ciastko (aut. dzieła rec.) s. 125-127
Nastoletnie macierzyństwo - rozważania o sytuacji psychospołecznej młodocianych matek Adrianna Sarnat-Ciastko s. 141-157
Perspektywy wychowania młodego pokolenia w XXI wieku w działalności wrocławskiego Towarzystwa Edukacji Otwartej Adrianna Sarnat-Ciastko s. 155-167
"Dlaczego analiza transakcyjna? : Rozmowy o jednej z koncepcji edukacyjnych", Adrianna Sarnat-Ciastko, Jarosław Jagieła, Częstochowa 2014 : [recenzja] Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) Adrianna Sarnat-Ciastko (aut. dzieła rec.) s. 164
Stany Ja tutorów rówieśników. Efekty realizacji innowacji pedagogicznej „Pasje zawodowe – program z wykorzystaniem metody tutoringu rówieśniczego” Adrianna Sarnat-Ciastko s. 177-189
Mistrz i uczeń – rozmowy o analizie transakcyjnej Aleksandra Gbyl Jarosław Jagieła (aut. dzieła rec.) Adrianna Sarnat-Ciastko (aut. dzieła rec.) s. 195-197
Preferencje podejmowania aktywności z perspektywy stanów Ja : Analiza badań własnych Adrianna Sarnat-Ciastko s. 199-211
Koncepcja dynamizmów rozwojowych Stefana Kunowskiego w optyce edukacyjnej analizy transakcyjnej Adrianna Sarnat-Ciastko s. 221-231
Niezbędny czy przeżytek? Współczesny wychowawca klasowy w opiniach uczniów szkół ponadpodstawowych Adrianna Sarnat-Ciastko s. 231-240
(Nie)dobre rady rodziców? Obecność rodzicielskich, przyzwoleń, nakazów i zakazów w życiu współczesnej młodzieży : badawcza perspektywa edukacjnego analityka transakcyjnego Adrianna Sarnat-Ciastko s. 239-253
Sprawozdanie z I Konferencji Analizy Transakcyjnej Adrianna Sarnat-Ciastko s. 257-259
Młodzież a wartości : uczniowska platforma dyskusyjna o edukacji Tomasz Tadeusz Brzozowski Janusz Maj Adrianna Sarnat-Ciastko s. 307-313
„Moja szkoła nie stanie się przeszkodą w mojej edukacji” – obraz szkoły w motcie ucznia w odniesieniu do teorii skryptu Adrianna Sarnat-Ciastko s. 313-325
Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie "ALA" - geneza, koncepcja, perspektywy Adrianna Sarnat-Ciastko s. 341-352
Tutor a wychowawca – rzeczywistość nadana czy wybrana? Adrianna Sarnat-Ciastko s. 397-418