Znaleziono 27 artykułów

Elżbieta Sarnowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kronika naukowa Instytutu Badań Literackich Zofia Florczak Teresa Michałowska Elżbieta Sarnowska Janusz Sławiński Alina Witkowska s. 54-64
"Czy istniała barokowa teoria sztuki?", Jan Białostocki [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jan Białostocki (aut. dzieła rec.) s. 108
"Próba charakterystyki pseudoklasycznego poematu heroikomicznego", Wiesław Pusz, "Prace Polonistyczne", T. 26 (1970) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Wiesław Pusz (aut. dzieła rec.) s. 112
">>Żywot Józefa...<< Mikołaja Reja. Studium porównawcze", Maria Adamczyk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Maria Adamczyk (aut. dzieła rec.) s. 121
"Z epoki renesansu, reformacji i baroku. Prądy, idee, ludzie, książki", Henryk Barycz, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Henryk Barycz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Problem tolerancji w Europie w drugiej połowie XVII wieku. Arianie polscy - Bayle - Locke", Zbigniew Ogonowski [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Zbigniew Ogonowski (aut. dzieła rec.) s. 126
"O twórczości i życiu Mikołaja z Grodna Grodzińskiego, poety i publicysty XVII wieku", Alina Nowicka-Jeżowa, Kraków 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 129
"Polska sztuka kontrreformacyjna", Władysław Tomkiewicz [w:] "Wiek XVII - Kontrreformacja - Barok", Wrocław-Warszawa-Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Władysław Tomkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 130
"Z renesansowych sporów literackich we Francji", Kazimierz Kupisz, łódź 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Kazimierz Kupisz (aut. dzieła rec.) s. 131
"Literacki spór o tradycje w czasach Stanisława Augusta. / Z dziejów motywu wąsów, kontusza i fraka Elżbieta Sarnowska Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 133
"O "Źwierzyńcu" Mikołaja z Nagłowic", Jerzy Starnawski, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 154
"Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku", Janusz Tazbir, Wrocław 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Janusz Tazbir (aut. dzieła rec.) s. 154
"Spory o barok. W poszukiwaniu modelu epoki", Jadwiga Sokołowska, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jadwiga Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 156
"Złota jesień polskiego średniowiecza", Henryk Samsonowicz, Warszawa 1971 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Henryk Samsonowicz (aut. dzieła rec.) s. 156
"Pierwsze i drugie wydanie "Dafnidy" Twardowskiego. Zestawienie różnic", Roman Pollak, "Pamętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Roman Pollak (aut. dzieła rec.) s. 162
"Lingua" Erazma z Rotterdamu w polskim przekładzie z roku 1542. Część II", Maria Karplukówna, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Maria Karplukówna (aut. dzieła rec.) s. 162
"Funkcja stylu w teorii i w praktyce autorskiej Erazma", Zofia Szmydtowa, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Zofia Szmydtowa (aut. dzieła rec.) s. 166
"Antyczne tradycje prerenesansu francuskiego i jego związki z poezją polską XV w. /Na marginesie "Epitafium Zawiszy" Adama Świnki Elżbieta Sarnowska Stefan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 166
"Polska literatura plebejska z przełomu XVI i XVII wieku", Stanisław Grzeszczuk, Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Stanisław Grzeszczuk (aut. dzieła rec.) s. 168
"Mikołaj Rej", Jerzy Starnawski, Kraków 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Jerzy Starnawski (aut. dzieła rec.) s. 168
"Trzy wizerunki Albertusa", Ludwika Ślęk, Wrocław 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Ludwika Ślęk (aut. dzieła rec.) s. 170
Algoryczna wiedza o poezji w XVI i XVII wieku Elżbieta Sarnowska s. 177-193
"Koncepcja literatury walczącej w czasach Stanisława Augusta", Wacław Woźnowski, "Pamiętnik Literacki" R.LXII (1971) : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Wacław Woźnowski (aut. dzieła rec.) s. 190
'Sarmatyzm oświecony. 1. Prosaicy i ideologowie", Mieczysław Klimowicz, Wrocław 1970 : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) s. 192
"Dynastia literacka Leszczyńskich. / Kartka z dziejów poezji okolicznościowej w Polsce w. XVII Elżbieta Sarnowska Juliusz Nowak-Dłużewski (aut. dzieła rec.) s. 192
"Problematyka nauki w literature staropolskiej od XVI do XVIII wieku", Tadeusz Bieńkowski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Monografie z Dziejów Nauki i Techniki, tom LIV, komitet redakcyjny: H. Barycz, B. Olszewicz, E. Olszewski, K. Opałek, B. Suchodolski, (redaktor naczelny), Z. Skubała-Tokarska (sekretarz), Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, ss. 108 + 4 nlb. : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Tadeusz Bieńkowski (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Religijna poezja łacińska XVI wieku w Polsce. Zagadnienia wybrane", Krystyna Stawecka, Lublin 1964, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Komisja Badań nad Literaturą Katolicką, 4, s. 138, 2 nlb. : [recenzja] Elżbieta Sarnowska Krystyna Stawecka (aut. dzieła rec.) s. 533-540