Znaleziono 6 artykułów

Jerzy Saski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy zbędne przepisy k.p.k. o obronie Jerzy Saski s. 53-59
Obrona rewizyjna w sprawie o spekulację Jerzy Saski s. 64-67
Kaliskie tradycje adwokackie — i dzień dzisiejszy Jerzy Saski s. 68-69
Uwagi na temat art. 209 i 218 k.p.k. Jerzy Saski s. 86-89
Glosy do dyskusji o areszcie tymczasowym Jerzy Saski s. 90-92
Glosa do powyższego orzeczenia SN z dnia 15 lutego 1973 r. Jerzy Saski s. 111-112