Znaleziono 7 artykułów

Przemysław Sawa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Luterańska mariologia w Kazaniach ks. Samuela Dambrowskiego (1577-1625) Przemysław Sawa s. 68-81
Is That a Really New Spirituality? : Basics and Signs of the Spirituality of the New Evangelization — the Case of Poland Przemysław Sawa s. 95-123
Duchowość inkarnacyjna i jej chrystologiczne podstawy Przemysław Sawa s. 109-125
Charyzmaty w nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła Przemysław Sawa s. 152-168
Drogi odnowy kościoła według Evangelii Gaudium papieża Franciszka Przemysław Sawa s. 182-202
"Lumen gentium" – historia, idee, program odnowy Kościoła Przemysław Sawa s. 283-303
Kościół w wypowiedziach Karola Wojtyły podczas przygotowania i przebiegu Soboru Watykańskiego II Przemysław Sawa s. 438-452